Tanıtım Filmi
Boran Çelik Döküm
Boran Çelik Döküm Sanayii ve Ticaret A.Ş Ankara - Başkent Organize sanayii bölgesindeki 5400 metre karelik arsası üzerinde bulunan toplam 3250 metre karelik kapalı tesislerde 2006 yılından faaliyete başlamıştır. Geçen yıllar boyunca Boran düşük-orta-yüksek alaşımlı çelik dökümler....
DEVAMI>>
Sosyal Sorumluluk
Öneri, Talep ve Şikayetleriniz
Bizi Arayın
0312 640 11 66

Boran Çelik

MİSYONUMUZ

Boran Çelik Döküm Sanayi olarak;

Mühendislik hizmetimiz dahil Uluslararası Standartlara ve Müşteri Şartlarına uygun ve zamanında teslimatımız ile müşterilerimizi memnun etmek.

Metal atıkları nitelikli çelik ürünlere geri dönüştürerek sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak.

Çalışanlarımız ile Türk ekonomisine değer katmak ve Boran Çelik marka değerini artırmak.

VİZYONUMUZ

Boran Çelik Döküm adıyla Türkiye ve Dünya’ da ısıl işlem ve talaşlı imalat dahil çelik döküm parça üretimi denilince akla gelen ilk markalardan biri olmak.

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

BORAN ÇELİK DÖKÜM olarak; sürdürülebilir kalkınmanın Yönetim Sistemlerini etkin uygulamak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmekten geçtiğine inanıyoruz. 

Bu nedenle, biz BORAN ÇELİK DÖKÜM Yönetim Kurulu olarak; Misyonumuz’ u yerine getirmek ve Vizyonumuz’ a ulaşmak için bütün faaliyetlerimizi Etik Değerlerimiz’e ve Yönetim Sistemlerimiz’ e bağlı kalarak;

 

 • Gizli, tarafsız ve misillemeye kesinlikle karşı bir Şikayet Yönetim anlayışıyla ilgili tarafların geri bildirimlerine odaklanıp etkin, şeffaf ve etik çözümler üretmeyi,
 • Paydaşlarımıza ait bilgileri korumayı ve paydaşımızın isteği doğrultusunda gizli tutmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizi yasal şartlara ve ilgili diğer şartlara uygun şekilde yürütmeyi,
 • Risk temelli düşünce ile süreçlerimizi yönetmeyi,
 • Eğitim faaliyetlerini sürekli kılarak, öğrenen, sürekli gelişen ve paylaşan bir organizasyon olmayı,
 • Entegre Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlayacak bilgi, insan kaynağı, teknoloji ve mali kaynakları sağlamayı,
 • Tüm çalışanlarımızın katılımı ve fikirleriyle şekillenen sürdürülebilirlik kültürünü yaygınlaştırmayı,
 • Çok yönlü iletişimi kanallarıyla çalışanlarımızın ve temsilcilerimizin yönetim sistemlerimize sağlayacakları katma değerleri arttırmayı,
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle hareket ederek faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumların olası zararlı sonuçlarını minimum düzeye indirecek tedbirler almayı,
 • Çalışma alanlarımız içerisinde yüklenici, tedarikçi ve çalışanlarımızın sağlık, emniyet ve güvenliğine azami önemi göstermeyi,
 • Kirliliği ve olumsuz çevresel etkileri azaltarak çevreyi korumayı,
 • Geri dönüşümü artırarak atıklarımızı azaltmayı,
 • Çevreye saygılı ve çevrenin korunmasına duyarlı bir kuruluş olmayı,
 • Çevre dostu ve enerji verimli ürün ve hizmetleri tercih etmeyi,
 • Üretim hacmimizi düşürmeden enerji tüketimimizi sürekli azaltmayı,
 • Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Benimsediğimiz uluslararası Sosyal Sorumluluk Standardı şartlarına ve diğer şartlara uymayı,
 • Sosyal Sorumlulukla ilgili uluslararası tüm dokümante bilgilere saygı duymayı,
 • Entegre Yönetim Sistemlerini uygulamayı, geliştirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi

taahhüt ediyoruz.

Sosyal Sorumluluk İlkelerimiz

 

 1. Faaliyetlerimizi ilgili yerel, ulusal ve diğer tüm geçerli yasalara, geçerli endüstri standartlarına, taraf olunan diğer gerekliliklere ve aşağıda belirtilen ilkelere göre gerçekleştiririz.
 2. Ayrıca aşağıdaki uluslararası belgelerin ilkelerine de saygı duyuyoruz: 
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi;
 • Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
 • Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
 • Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
 • Birleşmiş Milletler Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme
 • BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına İlişkin Kılavuz İlkeler  
 1. Çalışanlarımız özgür iradeleri ile BORAN ÇELİK DÖKÜM çalışanı olur. İnsan ticaretine ve zorla veya zorunlu çalıştırmaya karşıyız.
 2. Çocukların işçi değil öğrenci olmasından yanayız, çocuk işçi çalıştırmayız.
 3. Çalışanlarımızı işyerinde her türlü suiistimal veya insanlık dışı muameleden korur ve çalışanlarımızı yüksek standartta insani davranışa ve performansa teşvik ederiz.
 4. Yürürlükteki kanunlara göre çalışma saatlerini belirleriz ve gerekli mesaileri gönüllüler arasından seçeriz.
 5. Ücretleri, asgari olarak yasal veya sektörel şartları karşılayacak şekilde belirleriz.
 6. İşe alma, ücretlendirme, eğitime erişim, terfi, işten çıkarma, emeklilik vb. konularda ırk, ulusal veya bölgesel veya sosyal köken, kast, doğum, din, engellilik, cinsiyet, cinsel yönelim, aile sorumlulukları, medeni hal, siyasi görüşler, yaş vb. başka herhangi bir duruma dayalı ayrımcılık yapmayız ve desteklemeyiz.
 7. Sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı için proaktif bir yaklaşımla tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak risk analizleri yapar ve değerlendiririz.
 8. Tüm çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösteririz.
 9. Çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın kişisel bilgilerini gizli tutarız.
 10. Çıkar çatışması ve her türlü menfaatten kaçınırız.
 11. Bilgi ve fikri mülkiyet haklarına saygı duyarız.
 12. Doğaya, çevreye ve hayvanlara saygılı hareket ederiz.
 13. Bütün faaliyetlerimizde savurganlıktan kaçınırız.
 14. Tedarikçilerimizi bu ilkelere teşvik ederiz ve onları değerlendiririz.
 15. Yolsuzluğa, rüşvete veya şantaja müsamaha göstermeyiz; herhangi bir gayrimeşru çıkar elde etme izlenimi uyandırabilecek hediye vb. uygulamaları teklif, talep ve kabul etmeyiz.
 16. Adil rekabet ortamını bozacak faaliyetlerden kaçınırız.
 17. Servet ve varlıkları gizlemeye veya entegre etmeye aracılık eden kara para aklama işlemlerine katılmayız.
 18. İhracatın kontrol ve denetimleri ile ilgili yasalarına uyarız.
 19. Çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza, gerektiğinde bu ilkeler ile ilgili olası ihlalleri gizli olarak bildirmeleri için güvenli bir mekanizmaya erişim olanağı sunarız.
 20. Tüm çalışanlarımızın gerektiği gibi eğitilmesini sağlarız.